Notulen

In iedere organisatie vinden vergaderingen en overleggen plaats. En daar hoort een goed verslag bij. Heeft u zelf geen tijd om te notuleren of wilt u dat het vergaderverslag door een objectief iemand wordt gemaakt? In alle situaties, wanneer een duidelijk en volledig verslag noodzakelijk is, kunt u De Jongvrouw inschakelen. Dankzij mijn ervaring en goede voorbereiding kan ik vergaderingen notuleren over elk onderwerp, zowel voor bedrijfsleven en overheid als voor not-for-profit organisaties. Notulen in het Engels behoren ook tot de mogelijkheden.

Ik heb ervaring met de volgende soorten vergaderingen: werkoverleg, overlegvergadering ondernemingsraad, vergadering Raad van Toezicht, vergadering Raad van Commissarissen, algemene ledenvergadering, bestuursvergadering, commissievergadering, wijkraadsvergadering, VVE-vergadering, brainstormsessie, hoorzitting.

Verslagvormen: besluitenlijst, samenvattend verslag, woordelijk verslag/transcriptie, verslag van een congres of seminar.

notulen