Office management

Heeft u meer werk dan u aankunt of behoefte aan versterking van uw secretariaat? U kunt mij inhuren voor het tijdelijk ondersteunen van directie en MT, het notuleren van vergaderingen, verslaglegging van bijeenkomsten, het schrijven en redigeren van beleidsstukken en andere werkzaamheden op het gebied van communicatie en administratie.