Tekst

Tekstschrijven

Heeft u teksten nodig voor een kwartaalrapportage of voor uw website? Of wilt u een blog op uw website, maar ontbreekt het u aan tijd of inspiratie? Ik kijk graag samen met u naar uw organisatie, uw product of dienst en schrijf daar de juiste teksten bij. Ik heb ervaring met het schrijven van teksten voor websites, beleidsstukken, kwartaalrapportages, jaarverslagen, nieuwsbrieven, columns, blogs en korte verhalen.

Tekstredactie

Als u zelf uw teksten schrijft, kan het prettig zijn als iemand anders ze voor publicatie checkt. Een dt-fout of verschrijving is zo gemaakt. Ook te lange zinnen, spaties waar ze niet moeten staan of te veel jargon leiden af van de boodschap die u wilt overbrengen. Laat uw webteksten, rapportage, nieuwsbrief, manuscript en column door De Jongvrouw redigeren voor een professionele uitstraling.